Konstrukční detaily

Detaily ETICS

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - schéma rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - osazení fasádních dekoračních profilů PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - osazení dekoračních profilů z přířezů EPS F PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - ukončení zateplovacího systému na rovné stěně PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou síťovinou PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - dilatace v ploše s použitím dilatačního profilu "E" PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - dilatace v koutě s použitím dilatačního profilu "V" PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - kotvení balkónového zábradlí PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - řešení části fasády na konzole s použitím rohového profilu s okapnicí PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplení ostění na rám okna PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci venkovní rolety PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení ostění a parapetu okna PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení parapetu s použitím kamenné parapetní desky PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - otevřený průjezd se zateplením PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - odkouření přes stěnu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení na konstrukci roletové schránky PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení na konstrukci žaluziové schránky PDF DWG DWF DXF

Detaily soklu

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - sokl nezateplený zapuštěný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - sokl zateplený zapuštěný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - sokl zateplený lícovaný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - styk soklu s terénem PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - plná cihla 300 a 450 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - škvárobetonová tvárnice 300 a 450 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - plynosilikát do r. 1989 240, 365 a 440 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihla děrovaná CDm 240 a 365 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - tvárnice CD Týn 290 a 365 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihelné thermo bloky 240, 365, 440 mm PDF DWG DWF DXF

Detaily napojení ETICS na konstrukci střechy

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci ploché střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci neodvětrané střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci odvětrané střechy PDF DWG DWF DXF

Detaily napojení ETICS na konstrukci balkonů a lodžií

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu PDF DWG DWF DXF

Balkony

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - s použitím dilatačních profilů PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - ukončeno trvale pružným tmelem PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončovací profil PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončeno trvale pružným tmelem PDF DWG DWF DXF

Detaily v souladu s ČSN 730810

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm – založení zateplovacího systému pomocí zakládací sady splňující požadavky ČSN 730810 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail založení ETICS - dle Požárně klasifikačního osvědčení ISO 13785-1 alt. 2 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail založení ETICS PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail nadpraží ETICS - dle Požárně klasifikačního osvědčení ISO 13785-1 alt. 1 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail ostění ETICS - dle Požárně klasifikačního osvědčení ISO 13785-1 alt. 2 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail nadpraží ETICS - dle Požárně klasifikačního osvědčení ISO 13785-1 alt. 2 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail nadpraží a ostění ETICS - dle Požárně klasifikačního osvědčení ISO 13785-1 alt. 3 PDF DWG DWF DXF

Systémová řešení podlah

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
Podlahy Weber – aplikace dlažby na dřevotřískovou desku PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber - pokládka dlažby na dlažbu PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber – aplikace rohových pásků BE 14 PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber – aplikace samonivelační hmoty pod podlahové krytiny PDF DWG DWF DXF