Příklady...
Technická řešení

Prohlédněte si technická řešení Weber

Jak provádět zateplení budovy vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS)?

weber řešení
Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce.
weber řešení
Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hod. od nalepení se zapuštěním talíře cca 2 – 3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky přešpachtlují lepicí hmotou. Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách.
weber řešení
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250×500 mm.
weber řešení
Všechny volně přístupné hrany a rohy - např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.
weber řešení
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300×200 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.
weber řešení
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních profilů do předem nanesené stěrkové hmoty.
weber řešení
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm.
weber řešení
Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.
weber řešení
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému - podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.
weber řešení
Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách.
weber řešení
Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní. Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.
weber řešení
Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.
weber řešení
weber řešení
 
1/ kerdi keba 150/100
2/ DILEX EKE
3/ weber.for duoflex
4/ weber.color comfort
5/ weber.bat rapid nebo weber.bat opravná hmota nebo weber.bat balkonový
6/ KERDI-KEBA 150/100
7/ lepidlo KERDI COLL
8/ okapový profil Schlüter

Možné problémy na vašich balkonech

Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.

weber řešení
Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.
weber řešení
Škody na terase způsobené nevhodnou technologií provádění.
weber řešení
Historický balkón s vysokým stupněm poškození, s karbonizací způsobenou povětrnostními vlivy.
weber řešení
Podhledy lodžií poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací.
weber řešení
Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

Naše řešení

weber řešení

Systémové řešení sanace balkónů

weber řešení
Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.
weber řešení
Spádová vrstva se vytvoří weber. batem balkonovým, výtluky se vyspraví weber.bat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weber.podkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepicí tmel weber.for flex stěrkou o velikosti zubu 4 x 4 mm.
weber řešení
Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA a osadí se okapové plechy.
weber řešení
Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů přestěrkuje lepidlem weber.for profi 1000 a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA.
weber řešení
Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA.
weber řešení
Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter® -DITRA se stěnou.
weber řešení
Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE a soklových dlaždic do lepidla weber.for profi 1000.
weber řešení
Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí tmelu weber.color comfort.

KontaktKontakt


divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

  Otevírací doba:
Pondělí až pátek: od 7:30 do 17:00 hodin